วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่..งานมะแขว่นหอมด ชมวิถีชนเผ่า

กศน.อำเภอสองแควร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมงเสริมการอ่านเคลื่อนที่..งานมะแขว่นหอมด ชมวิถีชนเผ่า ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

โครงการ "สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน"

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว จัดกิจกรรมโครงการ 
“สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่       2 เมษายน 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคววันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย blogger

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการพัฒนาฐานการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Blogger การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่าน Social Network ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน


วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประวัติ ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว


ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ปรัชญาของห้องสมุด
  การแสวงหาความรู้  เป็นการศึกษาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข่าวสาร สารสนเทศ
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่นิสัยรักการอ่านของประชาชน

พันธกิจ (Mission)   
                         1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว  ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนชุมชน
                         2. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว  ให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้าน IT
                         3. พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว  ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                        4.พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว   ให้มีความหลากหลายและส่งเสริม
                           บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน
                   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว   สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว  ตั้งอยู่บริเวณบ้านสองแคว  หมู่ที่ 5  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน บนเนื้อที่ 1 งาน  เดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เลขที่ 40055  ทั้งนี้เกิดจากการประสานงานของ  นายมนัส  มะโน  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสองแควและ นายจเร  เสาร์สุวรรณ  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (ขณะนั้น) เริ่มก่อสร้างเมื่อ 2539  แล้วเสร็จ เมื่อปี 2540  จากงบประมาณ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  644,000  บาท  เปิดให้บริการประชาชน  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2540  โดยมี นายนิธิภัทร  เสนาะดนตรี  นายอำเภอสองแคว  เป็นประธาน  ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ 2541  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน  123,000 บาท  และได้ปรับปรุงพื้นอาคารโดยการปูกระเบื้องใช้เงินงบประมาณและเงินบำรุงการศึกษา  จำนวน  45,878  บาท

ชื่อสถานที่      ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว
                   จังหวัดน่าน 55160
                   โทรศัพท์ 054-777082  โทรสาร 054-777121
สังกัด            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว
                   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
                   สำนักงานส่งเริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                   สำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

วัน เวลา ที่ให้บริการ     
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว  เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  และวันหยุดนักขัตฤกษ์                                        
บุคลากร

    นางสาวอังสุมาลี  ใจการณ์   บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ข้อมูลบุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแควนางบุศรา  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสองแคว นางสาวอังสุมาลี  ใจการณ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว


แนะนำหนังสือใหม่

ซีรี่ย์ชุด เดชพ่อตาซีรีส์เดชพ่อตา : มนตร์รักไม้ตะพด
    โรแมนติกคอเมดีแบบไทยๆ ที่เข้าใจง่ายและคุ้นชินเป็นอย่างดี เป็นเรื่องราวความสนุกสนานของพ่อที่หวงลูกสาวทุกคน และพยายามกีดกันไม่ให้หนุ่มๆ ได้ใกล้ชิดลูกสาวของตน ทว่า...พลังแห่งรักนั้นยิ่งใหญ่จนทำให้หนุ่มๆ ใจกล้า ท้าลูกปืน ตามจีบจนได้ จึงเป็นการชิงไหวชิงพริบของคนเป็นพ่อที่เคยเจ้าชู้ และรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมหนุ่มๆ ทั้งหลาย และหนุ่มๆ ที่พยายามเข้าหาเพื่อเอาชนะใจทั้งลูกสาวและพ่อตา เหตุเกิดขึ้นที่บ้าน "ทอฝ้าย" ภรรยาคนที่สี่ของ "นายพลสันติสุข" ซึ่งมีลูกสาวสามคนคือ "แพรจันทร์ ไหมแก้ว และมัดหมี่" และมีตัวป่วนเป็นลูกชายคนรักเก่าของทอฝ้าย (เสี่ยซ้ง) "เสี่ยซ้ง" มีลูกชายสองคนคือ "ธีรภพ (ตี๋ใหญ่ คู่กับไหมแก้ว)" กับ "ธีทัต (ตี๋เล็ก คู่กับมัดหมี่)" เสี่ยซ้งยังรักทอฝ้ายจึงไปเซอร์ไพรส์งานวันเกิด โดยให้ธีทัตเอากระถางกุหลาบไปเรียงเป็นรูปหัวใจที่หน้าบ้านทอฝ้าย มัดหมี่เข้าใจว่าเขาเป็นคนขับรถของเสี่ยซ้ง เพราะเขาไว้เครา ทำให้จำไม่ได้ว่าคือคนเดียวกับที่เคยจูบเธอตอนงานรับน้องที่มหาวิทยาลัย "กิมลั้ง (เพ็ญพักตร์)" เมียเสี่ยซ้งโกรธมาก จึงแกล้งไปสั่งตัดชุดหางเครื่องจากร้านทอฝ้าย ธีทัตแอบช่วยมัดหมี่แต่ถูกแม่จับได้และซ้อนแผน พอถึงวันรับชุดก็ไม่ไป ทำให้ทอฝ้ายกับลูกเสียเงินและเหนื่อยฟรี มัดหมี่โกหกแม่ว่าเรียนบัญชี แต่ความจริงคือเธอลาออกแล้วไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า และชุดต่างๆ ที่ตัดให้แม่ก็โกหกว่าเป็นฝีมือของ "ไหมแก้ว" เพราะแม่เข้าใจว่าไหมแก้วเรียนออกแบบ ทั้งที่ความจริงเธอแอบไปเป็นนางแบบธีรภพแอบส่งกุหลาบสีเหลืองให้ไหมแก้ว ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน จนพักหลังเธอได้รับดอกไม้กับจดหมายขู่ว่าห้ามผู้ชายเข้าใกล้ ธีรภพตั้งใจจะบอกความจริงเรื่องดอกไม้จึงไม่กล้าบอก เพราะกลัวเธอเข้าใจว่าเข้าเป็นคนส่ง เขาต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนทำ รู้ได้ยังไงว่าเขาส่งกุหลาบสีเหลืองให้เธอมานาน ส่วนมัดหมี่กับธีทัตพอตกลงคบกันก็ถูกนายพลไล่ยิงว่าที่ลูกเขย เรื่องวุ่นๆ จะลงเอยเช่นไร? ติดตามพร้อมกันได้แล้วใน "มนตร์รักไม้ตะพด" เล่มนี้


ซีรีส์เดชพ่อตา : มนตร์รักอาละวาด

     เมื่อรักมาอาละวาดในหัวใจ จอมอาละวาดแห่งบางยี่สุ่นจึงต้องยอมสยบ ตะวันวาด สาวน้อยจอมแสบ ลูกสาวคนเล็กของท่านนายพลสุดโหดถึงคราวต้องกุมขมับ เมื่อแม่หมอชื่อดังแห่งบางยี่สุ่นทักว่าหล่อนกำลังจะเจอเนื้อคู่ แถมดูจากผู้มาเยือนบ้านศรีบ้านทุ่งแล้ว ดูท่าว่าเนื้อคู่หล่อนจะเป็นครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารเสียด้วย! รัฐภาคย์คือทายาทเจ้าของแบรนด์จิลเอลรีชื่อดัง เขาเลือกเข้าสู่เส้นทางการเป็นทหารด้วยใจรัก เมื่อพ่อแม่ขอให้กลับมารับช่วงกิจการต่อ เขาจึงต้องคิดหนัก ชายหนุ่มใช้ช่วงวันหยุดพักร้อนที่บ้านศรีบ้านทุ่งในฐานะแขกของ ถิรเจตน์ ผู้เป็นเพื่อนสนิท และได้พบกับแม่สาวน้อยที่ตั้งแง่จะเล่นงานเขาตลอดเวลา เมื่อครูฝึกสุดเขี้ยวกับสาวน้อยจอมแก่นมาเจอกัน บ้านศรีบ้านทุ่งจึงกลับมาวุ่นวายอีกครั้ง ตะวันวาดตระหนักได้ว่าคู่ต่อกรคราวนี้ไม่ได้เคี้ยวง่าย...เหมือนบรรดาพี่เขย ที่ผ่านๆ มา ขณะที่รัฐภาคย์ก็ไม่หวั่น ลูกศิษย์นักศึกษาวิชาทหารแสบกว่านี้เขายังเคยเจอมาแล้ว ถ้ารับมือจอมทโมนอย่างหล่อนไม่ได้ ก็เลิกเรียกเขาว่า ป๋าโหดไปได้เลย!


ซีรีส์เดชพ่อตา : มนตร์รักไข่ลูกเขย

     ผู้ชายไม่ใช่ปัจจัยสี่... การไม่มีสามีเป็นลาภอันประเสริฐ...เมรียา เฝ้าบอกตัวเองอย่างนั้นเสมอ แต่แล้วคานรักคานหวงกลับถึงคราวต้องสั่นสะเทือนเมื่อเหตุไม่คาดฝันทำให้ หล่อนต้องรีบหา สามีเฉพาะกิจมาปกปิดความลับแบบด่วนๆ ทพ. ภาม เพอร์แฮม คือเจ้าบ่าวที่หล่อนเลือกแต่เพราะรู้จักกันแค่ผิวเผิน มารยาแสนล้านเล่มเกวียนจึงถูกงัดออกมาใช้หารู้ไม่ว่าคุณหมอหนุ่มแอบมีใจให้ อยู่แล้วต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟเพื่อพิชิตใจพ่อตาขาโหด ว่าที่ลูกเขย(กำมะลอ)ก็ขอสู้ไม่มีถอยแผนการกำลังไปได้สวย เมรียาก็ต้องหัวหมุนไปกับ ความลับที่ไม่เป็นอย่างใจคิดนึกอยากปีนป่ายกลับขึ้นคานคราวนี้จึงไม่ง่ายเพราะคุณ สามีกำมะลอคอยตามมาเขย่าคานของหล่อนด้วยเสน่ห์อันร้ายกาจแล้วไหนจะต้องคอย หลบลี้สายตาจับผิดของพ่ออีก...เจอศึกสองด้านแบบนี้ หรือจะยอมยกธงขาวสงบศึกกับคุณสามีเพื่อหันมาช่วยกันพิชิตหัวใจพ่อดีล่ะ!


ซีรีส์เดชพ่อตา : มนตร์รักน้ำพริกหนุ่ม

    วรรษชล ลูกสาวคนที่สองของปราณี ภรรยาคนที่สามของพลตรีสันติสุข หลังจากสูญเสียพี่ชายไปเธอก็เป็นเสมือนผู้นำครอบครัวคอยดูแลน้องสาวที่แสน ดื้อรั้นอย่าง นวพรรษ และผู้เป็นแม่ รวมทั้งยังเป็นลูกที่พ่อเชื่อใจมากที่สุดจึงมอบหมายให้ดูแลบัญชีทุกอย่างภาย ในบ้าน วรรษชลไม่เคยคิดอยากมีครอบครัวหรือแม้แต่คนรักเพราะเห็นความรักระหว่างพ่อ กับแม่ๆ ทั้งห้าคน และรู้ดีว่าลึกๆ แล้วภรรยาแต่ละคนก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็น ทว่าโชคชะตาก็ได้นำพาสองพี่น้องไปพบกับเนื้อคู่ตามคำทำนายของแม่หมอสำลีถึง เมืองแพร่ บ้านเกิดของแม่ ธนากร พ่อเลี้ยงหนุ่มเจ้าของปางไม้ชื่อดัง ถูกตาต้องใจวรรษชลตั้งแต่แรกพบ แต่คนที่ชอบเขากลับเป็นนวพรรษ แม้จะพยายามใกล้ชิดผู้หญิงที่ชอบมากเท่าไร ผู้หญิงอีกคนกลับเข้าใจผิดและคิดเข้าข้างตัวเองว่าคนที่สวยและเพอร์เฟกต์ ทุกอย่างยกเว้นนิสัยอย่างเธอ คือคนที่พ่อเลี้ยงหนุ่มหมายปอง เมื่อความรักทำท่าจะผิดฝาผิดตัว ธนากรจึงปรึกษาเป็นหนึ่งลูกพี่ลูกน้องให้เข้ามาช่วยกันนวพรรษออกไป กว่าธนากรและวรรษชลจะรักกันก็ต้องต่อสู้กับมารยาร้อยเล่ห์ของนวพรรษ เมื่อเธอต้องเป็นฝ่ายผิดหวังจึงหนีกลับบ้านและนำความเรื่องพี่สาวแอบมีแฟนไป ฟ้องพ่อ รวมทั้งใส่ความว่าที่พี่เขยว่าอยากจะเป็นพระยาเทครัว อุปสรรคในความรักครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้น กว่าจะฝ่าด่านพ่อตามหาโหดไปได้ก็เล่นเอาเลือดตกยางออก อีกทั้งปัญหาส่วนตัวของธนากรเองทำให้เขาถูกปองร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือแม่ของเป็นหนึ่ง ซึ่งต่อมาก็เสียชีวิตเพราะกรีดข้อมือประชดลูกชาย เป็นหนึ่งเสียมากแต่ได้นวพรรษที่เปลี่ยนจากคู่กัดกลายมาเป็นคนรักปลอบใจและ ตัดสินใจแต่งงานกันท่ามกลางการคัดค้านจากท่านนายพล คู่ของวรรษชลกับธนากรจึงทำได้แค่หมั้นไปก่อนจนกว่าพ่อจะอนุญาตให้ทั้งสอง แต่งงานกัน

ซีรีส์เดชพ่อตา : มนตร์รักข้างกองฟาง
นายพลผู้ได้ชื่อว่าหวงลูกสาวที่สุดถึงคราวถูกกระตุกหนวดเสือ เมื่อสองหนุ่มคิดลองดีหมายปองลูกสาวแสนสวยไปเป็นภรรยา งานนี้ถ้าไม่ยิงให้ไส้แตก อย่ามาเรียกเขาว่านายพลสันติสุข! บ้าน นางสิบสองแห่งบางยี่สุ่นเป็นที่เลื่องลือข้ามจังหวัด เพราะได้ชื่อว่าบ้านนี้ลูกสาวสวย แต่พ่อหวงเป็นจงอางหวงไข่ในความคิดเขา ลูกสาวทุกคนต้องอยู่กับพ่อ ห้ามไปเป็นของชายใด! แต่ มะนาว กับ มะปราง หาได้คิดทำตามประกาศิตที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายไม่ พวกเธอจะไม่ยอมแห้งเหี่ยวคาคาน เพราะหัวใจถูกสองหนุ่มขโมยไป แม้ความรักครั้งนี้จะชุลมุนผิดฝาผิดตัวให้ต้องใช้ใจแก้ไขก็ตามที ในขณะที่หนุ่มๆ ซึ่งคิดลองดีกับนายพลวิ่งหนีกระสุนจนป่าราบหนุ่มจอมกวนจากไร่วงศ์กนธี กับหมอหนุ่มพ่อม่ายลูกติด กลับริอ่านหวังขโมย ลูกเสือ ถึงใน ถ้ำเสือ ทำให้ปืนในมือเจ้าของบ้านถึงกับสั่นระริก ทว่าพวกเขากลับเต็มใจเสี่ยงยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เมื่อสมบัติในถ้ำเสือช่างล่อตาล่อใจ แม้อาจเป็นเหตุให้ร่างกายต้องมีรูพรุนก็ตาม!